ՀՀՄ պատմությունը և առաքելությունը

Պատմությունը

Հայաստանի համայնքների միությունը Հայաստանի բոլոր համայնքների միասնական ձայնն է: Այն հիմնադրվել ու գործում է 1997 թվականից՝ միավորելով Հայաստանի բոլոր գյուղական ու քաղաքային
համայնքները: Միության հիմնական կանոնադրական նպատակներն են՝ խթանել տեղական ինքնակառավարման ոլորտի զարգացումը, պաշտպանել իր անդամների շահերը, ամրապնդել
տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունները և խթանել անդամ համայնքների միջև փոխհամագործակցությունը:

Առաքելությունը

«Հայաստանի համայնքների միությունն իր անդամների ինքնուրույնությամբ, իրավունքների պաշտպանությամբ, կոլեգիալության և ապակուսակցականության սկզբունքներով առաջնորդվող՝ իր անդամների միասնական ու ներկայացուցչական ձայնն է Հայաստանում և արտաքին աշխարհում՝ փոխհարաբերությունների ինստիտուցիոնալ ամուր հիմքերով ու կառուցակարգերով: Միությունը ձգտում է, որպեսզի քաղաքական համակարգում Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ունենան ուժեղ և վստահելի ձայն՝ նպատակ ունենալով միասնական ջանքերով ազդելու քաղաքական օրակարգի վրա և պետական մարմինների հետ համագործակցաբար սահմանելու այն՝ ի շահ ՀՀ քաղաքացիների, համայնքների և տեղական ժողովրդավարության»: