Réunion du Bureau du Congrès à Strasbourg

18.10.2017

Le Bureau du Congrès s’est réuni à Strasbourg le 17 octobre 2017, à la veille de la 33ème session du...

The Future of the Eastern Partnership: Going Local

20.09.2017

The 7th CORLEAP Annual Meeting on 12 September 2017 discussed about the future of the Eastern Partnership from the perspective of...

Ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց իր բոլոր առաջարկներից

13.09.2017

Սեպտեմբերի 12-ին Բրյուսելում կայացած Արևգելյան գործընկերության Տարածքային և տեղական իշխանությունների կոնֆերանսի (CORLEAP) տարեկան նիստին...

Energy Efficiency: The Role of Local and Regional Authorities

13.09.2017

2017թ. սեպտեմբերի 12-ին տեղի ունեցած CORLEAP-ի տարեկան նիստին ընդունվեց CORLEAP-ի զեկուցող, Հայաստանի համայնքների միության նախագահ պարոն Էմին...

Local Democracy in Armenia Call to the Government of the Republic of Armenia

12.09.2017

Communities Association of Armenia, representing the unified voice of the communities of Armenia, recognizes the efforts and commitment of...