Հատուկ միջոցառումներ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԻ ՍԵՄԻՆԱՐ-ԴԱՍԸՆԹԱՑ

13

Ապր

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԻ ՍԵՄԻՆԱՐ-ԴԱՍԸՆԹԱՑ

 Սեմինար-դասընթաց հանրային կապերի պատասխանատուների համար