press

Հայաստանի Համայնքների Միության հանրապետական խորհրդի նիստ

20.09.2017

Հայաստանի Համայնքների Միության հանրապետական խորհրդի նիստ

More

The General Assembly of the Communities Association of Armenia took place in Yerevan

23.02.2017

On February 24, 2017 the General Assembly of the Communities Association of Armenia took place in Tigran Mets Hall of Yerevan Marriott Hotel 

More

New life to old things project started

12.07.2017

"ABIO" House and Garden Trade Complex jointly with the Communities Association of Armenia has initiated the "New Life of Old Things" program, which aims to support the modernization and improvement of the rural economy, population living conditions and rural social and economic development.

More

The President of the Union of Communities of Armenia has been elected

23.02.2017

Elections of Communities Association of Armenia president took place on Feb 24, 2017 at the Tigran Mets Hall of Yerevan Marriott Hotel, at the General Assembly of the Association. 

More