Meeting with the Greek President:  Gudrun Mosler-Törnström calls for greater solidarity with Greece

Meeting with the Greek President: Gudrun Mosler-Törnström calls for greater solidarity with Greece

28.04.2017

At the meeting with the President of Greece, Prokopios Pavlopoulos, on 26 April 2017, Congress President Gudrun Mosler-Törnström recalled the importance ''of the role of local and regional authorities in the face of the difficulties facing Greece today ''.

 In particular, she stressed ''the essential role of towns and regions in the reception and integration of refugees, despite the inadequate means at their disposal''. In this perspective, she called for ''greater European solidarity with Greece''. The Greek President, for his part, insisted on ''the situation of coastal and island communities, which are facing the most important challenges''. He welcomed the work and support that Congress has given to his country. The President of the Congress will have another official meeting with the Greek President, in Athens, on 25 May 2017, on the occasion of the Conference on ''Human dignity in times of conflict and crisis - Human rights and humanitarian law'' (26-27 May 2017, Napflion). 

Source: http://www.coe.int/t/congress/default_EN.asp?


NEWS

The Future of the Eastern Partnership: Going Local
The Future of the Eastern Partnership: Going Local

14:09

20 09 2017

The 7th CORLEAP Annual Meeting on 12 September 2017 discussed about the future of the...

Ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց իր բոլոր առաջարկներից
Ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց իր բոլոր առաջարկներից

15:49

13 09 2017

Սեպտեմբերի 12-ին Բրյուսելում կայացած Արևելյան գործընկերության Տարածքային և տեղական...

Energy Efficiency: The Role of Local and Regional Authorities
Energy Efficiency: The Role of Local and Regional Authorities

15:44

13 09 2017

2017թ. սեպտեմբերի 12-ին տեղի ունեցած CORLEAP-ի տարեկան նիստին ընդունվեց CORLEAP-ի զեկուցող,...

Local Democracy in Armenia Call to the Government of the Republic of Armenia
Local Democracy in Armenia Call to the Government of the Republic of Armenia

13:59

12 09 2017

Communities Association of Armenia, representing the unified voice of the communities of...

 Հայաստանի Համայնքների Միության հանրապետական խորհրդի նիստ
 Հայաստանի Համայնքների Միության հանրապետական խորհրդի նիստ

11:55

12 09 2017

Ս.թ. սեպտեմբերի 7-ին  երեևանի «Անի պլազա» հյուրանոցի Անի սրահում տեղի ունեցավ...

Not available in English
Not available in English

17:20

08 08 2017

Not available in English