Debate in the Chamber of Local Authorities: “The reception of unaccompanied child migrants in European cities”

Debate in the Chamber of Local Authorities: “The reception of unaccompanied child migrants in European cities”

03.04.2017

On 29 March 2017 the Chamber of Local Authorities of the Congress held a debate on “The reception of unaccompanied child migrants in European cities”, highlighting the difficult position of mayors, who become the “guardians” of these unaccompanied young people, whom they must protect and help to become integrated in the host society.

 The participants underlined the lack of solidarity between European countries and the need for member states to provide greater financial support. The problems mentioned included the insufficient number of interpreters, the risks linked to sexual exploitation and violence, and the fact that reception facilities were full to overflowing. In the light of these challenges, several positive local initiatives were presented, for example the assistance and training offered to young people arriving in cities until they come of age and families who were willing to take in children. 

Source: http://www.coe.int/t/congress/default_EN.asp?


NEWS

The Future of the Eastern Partnership: Going Local
The Future of the Eastern Partnership: Going Local

14:09

20 09 2017

The 7th CORLEAP Annual Meeting on 12 September 2017 discussed about the future of the...

Ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց իր բոլոր առաջարկներից
Ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց իր բոլոր առաջարկներից

15:49

13 09 2017

Սեպտեմբերի 12-ին Բրյուսելում կայացած Արևելյան գործընկերության Տարածքային և տեղական...

Energy Efficiency: The Role of Local and Regional Authorities
Energy Efficiency: The Role of Local and Regional Authorities

15:44

13 09 2017

2017թ. սեպտեմբերի 12-ին տեղի ունեցած CORLEAP-ի տարեկան նիստին ընդունվեց CORLEAP-ի զեկուցող,...

Local Democracy in Armenia Call to the Government of the Republic of Armenia
Local Democracy in Armenia Call to the Government of the Republic of Armenia

13:59

12 09 2017

Communities Association of Armenia, representing the unified voice of the communities of...

 Հայաստանի Համայնքների Միության հանրապետական խորհրդի նիստ
 Հայաստանի Համայնքների Միության հանրապետական խորհրդի նիստ

11:55

12 09 2017

Ս.թ. սեպտեմբերի 7-ին  երեևանի «Անի պլազա» հյուրանոցի Անի սրահում տեղի ունեցավ...

Not available in English
Not available in English

17:20

08 08 2017

Not available in English