Congress’ delegation to observe local elections in Finland

Congress’ delegation to observe local elections in Finland

07.04.2017

 A delegation of the Congress is undertaking a visit to Finland from 5 to 10 April 2017, to observe the local elections scheduled for 9 April.

 Headed by Congress Rapporteur Ms Lelia Hunziker (Switzerland, SOC), the delegation includes 23 participants from 18 Council of Europe Member States. Prior to Election Day, preparatory meetings are held on 6 and 7 April in Helsinki, with a particular focus on the current territorial reform and implications for the local elections on Sunday. For this purpose, the delegation will exchange views with the Director of the election administration of Ministry of Justice, Mr Arto Jääskeläinen, the Minister of Local Government and Public reforms, Ms Anu Vehviläinen, as well as the Mayor of Helsinki, M. Jussi Pajunen. On Election Day, 9 April, the Congress delegation will deploy 10 teams to observe voting in different regions of the country. A Press Conference will be held on Monday, 10 April 2017, at 11:00 to present the preliminary conclusions of the mission (venue: Crowne Plaza Hotel, Meeting room 1 – Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki). 

Source: http://www.coe.int/t/congress/default_EN.asp?


NEWS

The Future of the Eastern Partnership: Going Local
The Future of the Eastern Partnership: Going Local

14:09

20 09 2017

The 7th CORLEAP Annual Meeting on 12 September 2017 discussed about the future of the...

Ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց իր բոլոր առաջարկներից
Ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց իր բոլոր առաջարկներից

15:49

13 09 2017

Սեպտեմբերի 12-ին Բրյուսելում կայացած Արևելյան գործընկերության Տարածքային և տեղական...

Energy Efficiency: The Role of Local and Regional Authorities
Energy Efficiency: The Role of Local and Regional Authorities

15:44

13 09 2017

2017թ. սեպտեմբերի 12-ին տեղի ունեցած CORLEAP-ի տարեկան նիստին ընդունվեց CORLEAP-ի զեկուցող,...

Local Democracy in Armenia Call to the Government of the Republic of Armenia
Local Democracy in Armenia Call to the Government of the Republic of Armenia

13:59

12 09 2017

Communities Association of Armenia, representing the unified voice of the communities of...

 Հայաստանի Համայնքների Միության հանրապետական խորհրդի նիստ
 Հայաստանի Համայնքների Միության հանրապետական խորհրդի նիստ

11:55

12 09 2017

Ս.թ. սեպտեմբերի 7-ին  երեևանի «Անի պլազա» հյուրանոցի Անի սրահում տեղի ունեցավ...

Not available in English
Not available in English

17:20

08 08 2017

Not available in English