Congress concludes mission to assess local elections in Finland

Congress concludes mission to assess local elections in Finland

11.04.2017

At a press conference held on 10 April in Helsinki, findings of the Congress' electoral visit in Finland were presented by Mrs Lelia Hunziker (Switzerland, SOC), Head of the Congress delegation to observe the local elections organised on 9 April 2017 in the country. 

The Congress deployed 10 teams to visit some 150 polling stations in Helsinki, Tampere, Vaasa, Joensuu, Oulu, Kuopio, Jyvaeskylae and Rovaniemi.'The voting day was organised in a highly professional manner and procedures were fully in line with European standards for free, fair and transparent elections', stated Lelia Hunziker. The delegation welcomed the Finnish well-established system of voters' registration, recently also based on a sound computer population register. “We appreciated that the very first voter is given the opportunity to check the ballot box and the materials and we think that this is good practice for other Council of Europe countries” she added. The Congress also praised that only individuals who are permanently residing in a specific municipality have the right to vote at local level. 

Source: http://www.coe.int/t/congress/default_EN.asp?


NEWS

The Future of the Eastern Partnership: Going Local
The Future of the Eastern Partnership: Going Local

14:09

20 09 2017

The 7th CORLEAP Annual Meeting on 12 September 2017 discussed about the future of the...

Ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց իր բոլոր առաջարկներից
Ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց իր բոլոր առաջարկներից

15:49

13 09 2017

Սեպտեմբերի 12-ին Բրյուսելում կայացած Արևելյան գործընկերության Տարածքային և տեղական...

Energy Efficiency: The Role of Local and Regional Authorities
Energy Efficiency: The Role of Local and Regional Authorities

15:44

13 09 2017

2017թ. սեպտեմբերի 12-ին տեղի ունեցած CORLEAP-ի տարեկան նիստին ընդունվեց CORLEAP-ի զեկուցող,...

Local Democracy in Armenia Call to the Government of the Republic of Armenia
Local Democracy in Armenia Call to the Government of the Republic of Armenia

13:59

12 09 2017

Communities Association of Armenia, representing the unified voice of the communities of...

 Հայաստանի Համայնքների Միության հանրապետական խորհրդի նիստ
 Հայաստանի Համայնքների Միության հանրապետական խորհրդի նիստ

11:55

12 09 2017

Ս.թ. սեպտեմբերի 7-ին  երեևանի «Անի պլազա» հյուրանոցի Անի սրահում տեղի ունեցավ...

Not available in English
Not available in English

17:20

08 08 2017

Not available in English