Anders Knape: Political dialogue is an essential part of the work of the Chamber of Local Authorities

Anders Knape: Political dialogue is an essential part of the work of the Chamber of Local Authorities

06.04.2017

In his communication to the 32nd Session, Anders Knape, (Austria, SOC), President of the Chamber of Local Authorities, highlighted the collaboration of the Chamber with national associations and the overall political dialogue concerning the monitoring of the European Charter of Local Self-Government and the observation local elections:

 'Monitoring is not about policing, it is about dialogue, peer to peer collaboration to improve governance and democracy at the local level ', he declared. He also stressed that, in a context of an unprecedented influx of refugees, cities are in the front line and have to ensure the welcoming and integration of migrants. 'The Congress – and its Chamber of Local Authorities in particular – has a key role to play in relation to these issues, because of our special position of proximity with our citizens, who have to face these issues on a daily basis,' he stated. He also welcomed the actions of the Congress to fight corruption at the grassroots’ level, especially the preparation a new Code of Conduct for local elected representatives and appointed officials as well as the collaboration with the European Committee of the Regions on corruption issues. 

Source: http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp


NEWS

The Future of the Eastern Partnership: Going Local
The Future of the Eastern Partnership: Going Local

14:09

20 09 2017

The 7th CORLEAP Annual Meeting on 12 September 2017 discussed about the future of the...

Ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց իր բոլոր առաջարկներից
Ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց իր բոլոր առաջարկներից

15:49

13 09 2017

Սեպտեմբերի 12-ին Բրյուսելում կայացած Արևելյան գործընկերության Տարածքային և տեղական...

Energy Efficiency: The Role of Local and Regional Authorities
Energy Efficiency: The Role of Local and Regional Authorities

15:44

13 09 2017

2017թ. սեպտեմբերի 12-ին տեղի ունեցած CORLEAP-ի տարեկան նիստին ընդունվեց CORLEAP-ի զեկուցող,...

Local Democracy in Armenia Call to the Government of the Republic of Armenia
Local Democracy in Armenia Call to the Government of the Republic of Armenia

13:59

12 09 2017

Communities Association of Armenia, representing the unified voice of the communities of...

 Հայաստանի Համայնքների Միության հանրապետական խորհրդի նիստ
 Հայաստանի Համայնքների Միության հանրապետական խորհրդի նիստ

11:55

12 09 2017

Ս.թ. սեպտեմբերի 7-ին  երեևանի «Անի պլազա» հյուրանոցի Անի սրահում տեղի ունեցավ...

Not available in English
Not available in English

17:20

08 08 2017

Not available in English