Կառուցվածքը և կանոնադրական մարմինները

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանում տեղի է ունեցել խորհրդակցություն մարզի զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակման, ինչպես նաև համայնքների հնգամյա զարգացման ծրագրերի կազմման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների վերաբերյալ, որը վարել է ՀՀ Կոտայքի մարզպետ Կ. Գուլոյանը:
   Խորհրդակցությանը մասնակցել են ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի առաջին տեղակալ Վ. Տերտերյանը, հիշյալ նախարարության պաշտոնատար անձինք, մարզի զարգացման ռազմավարության նախագծի մշակման և կազմման նպատակով ձևավորված աշխատանքային խումբը, ինչպես նաև մարզի համայնքների ղեկավարները:
    Քննարկման շրջանակներում Վ. Տերտերյանը մասնակիցներին է ներկայացրել օրակարգային հարցերի ուղությամբ տարվող աշխատանքների համակողմանի կազմակերպման կարևորությունները և շեշտել , որ համապատասխան ռազմավարությունն ու զարգացման ծրագրերը բխում են վերջերս ՀՀ Վարչապետի կողմից տրված հանձնարարականների բովանդակությունից և պետք է ապահովեն վերջիններիս լիարժեք իրագործումը:
    ՀՀ Կոտայքի մարզպետն իր խոսքում ևս անդրադարձել է մարզի զարգացման ռազմավարության մշակման գերակայություններին, ինչպես նաև համայնքերի զարգացման հնգամյա ծրագրերի կազմման աշխատանքները պատշաճ և ներկայացված պահանջներին համապատասխան իրականացնելու անհրաժեշտություններին:
    Այնուհետև ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմի տեղական ինքնակառավարման վարչություն պետ Ա. Գիլոյանը ու տեղական ինքնակառավարման հարցերի համակարգման բաժնի պետ Կ. Բակոյանը մասնակիցներին են ներկայացրել համայնքների հնգամյա զարգացման ծրագրերի կազմման մեթոդաբանությունը:
    Հարկ է նշել նաև, որ ներկայացված մեթոդաբանությունը սահմանում է համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի մշակման և կառավարման հիմնական սկզբունքները, գործիքակազմը, գործընթացը և նպատակաուղղված է համայնքների կայուն զարգացումն ապահովող չափելի արդյունքների սահմանմանը և միջոցառումների նախանշմանը:
Խորհրդակցության ավարտին ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի առաջին տեղակալը պատասխանել է ներկաների կոմից բարձացված մի շարք հարցերի: